Believe 02 sofa

Believe 02 sofa

Nozak og 35kg kaldskum i setet.

30kg kaldskum i ryggputer.

Velg mellom fleire variantar og fargar på bein

Vert levert i 2 kolli

 

Mål: 247x202 / 202x267 cm

 

Prisen er rekna ut ifrå eksklusiv 70/71 hud.

Danske TopLine er vår hovudleverandør på sofa og kvilestolar. Dei har mange års erfaring med eigen produksjon, tidlegare i Danmark, no i Polen. Dei har høg eksepertise innan markedsorientering, og er sjeldan seint ute med nyvinningar og modellutvikling. Utvalget deira innan tekstiler og huder er eksepsjonelt bra, og modellparken deira inkluderar møblar for dei fleste typer folk. Moderne, klassiske, prisgunstige eller høgkvalitet. Dei har alle variantar - og dei er flinke å lage alle sammen.

Eit valg av TopLine sofa eller stol er eit trygt og godt valg.