Ina

Ina

Sengesystem tilgjengeleg i fleire variantar.

 

 

Holten & Negård er eit samarbeid mellom Holten Treindustri og Ole N. Negård Møbelfabrikk AS som vart innleda våren 2000. Fabrikkene har lange tradisjoner, og drives no i tredje generasjon. Med ballast i godt håndverk og yrkesstolthet framstår HN-bedriftene som moderne møbelprodusenter med vekt på tiltalande og funksjonell design, høg kvalitet og rasjonell produksjon. Bedriftenes eigne designere og fagfolk tek hand om heile prosessen frå design/produktutvikling til produksjon og kvalitetskontroll. Legg spesielt merke til den høge kvaliteten på overflatebehandlinga av produkta. Begge firmaene har god fleksibilitet vedrørande spesialbestillingar m.h.t mål, overflatebehandlinger o.l.

Fargevalg: Kvit
Variantar
Størrelsar