top of page
Hugin 180 spisebord

Hugin 180 spisebord

Det går ein del materiale med til å skape eit skikkeleg bord. Hugin står som ei solid stadfesting av denne ytringa, og er eit solid stykke handverk i seg sjølv. Kvart enkelt trestykke langtørkast i godt over eit år. Så følgjer streng utplukking av materiale. Legg til ein god dose disiplinert detaljarbeid, utført av hand - så sit du endeleg att med eit bord som umogleg kunne vore tilverka utan rikeleg med erfaring og kunnskap om gode råvarer.

 

Oppgitt pris er frå målet 180(280)x100 cm