top of page
Hugin 220 spisebord

Hugin 220 spisebord

Det går ein del materiale med til å skape eit skikkeleg bord. Hugin står som ei solid stadfesting av denne ytringa, og er eit solid stykke handverk i seg sjølv. Kvart enkelt trestykke langtørkast i godt over eit år. Så følgjer streng utplukking av materiale. Legg til ein god dose disiplinert detaljarbeid, utført av hand - så sit du endeleg att med eit bord som umogleg kunne vore tilverka utan rikeleg med erfaring og kunnskap om gode råvarer.

 

Oppgitt pris er frå målet 220(320)x100 cm

Torpe Møbelfabrikk AS er ein plateleverandør som leverer hovudsakleg heiltre eikeprodukt. Dette innebærer salongbord, spisestover, mediabenker og det meste det medfølgjer. Sidan 1944 har Torpe Møbelfabrikk produsert og levert salongbord, og i dei seinare åra større bord, til den norske møbelmarknaden.

Fargevalg
bottom of page