Kiwi hjørnesofa

Kiwi hjørnesofa

Kiwi hjørnesofa er ein del av eit bredt modulbasert sofasystem, som betyr at du kan bygge sofaen akkurat slik du sjølv vil.

Avbilda er oppsett E1-P-D-O-E1, og er prisa i utvalgt stoff.

Danske TopLine er vår hovudleverandør på sofa og kvilestolar. Dei har mange års erfaring med eigen produksjon, tidlegare i Danmark, no i Polen. Dei har høg eksepertise innan markedsorientering, og er sjeldan seint ute med nyvinningar og modellutvikling. Utvalget deira innan tekstiler og huder er eksepsjonelt bra, og modellparken deira inkluderar møblar for dei fleste typer folk. Moderne, klassiske, prisgunstige eller høgkvalitet. Dei har alle variantar - og dei er flinke å lage alle sammen.

Eit valg av TopLine sofa eller stol er eit trygt og godt valg.