Kiwi-oppsett

Kiwi-oppsett

Kiwi modulsofa er eit nett modulsystem med små seter og høge bein. Dette gjer Kiwi til det ideelle modulsystem for mindre rom som gjerne kan vere vanskeleg å møblere. Den tek både liten gulv -og augeplass.

 

Avbilda oppsett er E1-P-D-O-E1 i hud / pvc

Mål: 269x213

 

Danske TopLine er vår hovudleverandør på sofa og kvilestolar. Dei har mange års erfaring med eigen produksjon, tidlegare i Danmark, no i Polen. Dei har høg eksepertise innan markedsorientering, og er sjeldan seint ute med nyvinningar og modellutvikling. Utvalget deira innan tekstiler og huder er eksepsjonelt bra, og modellparken deira inkluderar møblar for dei fleste typer folk. Moderne, klassiske, prisgunstige eller høgkvalitet. Dei har alle variantar - og dei er flinke å lage alle sammen.

Eit valg av TopLine sofa eller stol er eit trygt og godt valg.