Palermo-oppsett

Palermo-oppsett

Palermo modulsofa - vår bestselgar! Velg blandt hundrevis av flotte stoffer eller hudvariantar. Det breie utvalget av modular gjer at du kan bygge eit oppsett som passar stova di. 

Velg mellom fleire flotte fargar og variantar til sofabeina.

Det er mogleg å få sofaen med duntopp på sete- og ryggputer.

Ein kan ógså velge mellom to hardhetsgradar i kaldskummet på seteputene.

 

Leik deg - design ditt eige oppsett i 3D her!

 

Her avbilda som oppsett !-O-D-F-T-J saman med Tucan Fasan 90 salongbord.  Mål avbilda oppsett: 214x322x148 cm.

Danske TopLine er vår hovudleverandør på sofa og kvilestolar. Dei har mange års erfaring med eigen produksjon, tidlegare i Danmark, no i Polen. Dei har høg eksepertise innan markedsorientering, og er sjeldan seint ute med nyvinningar og modellutvikling. Utvalget deira innan tekstiler og huder er eksepsjonelt bra, og modellparken deira inkluderar møblar for dei fleste typer folk. Moderne, klassiske, prisgunstige eller høgkvalitet. Dei har alle variantar - og dei er flinke å lage alle sammen.

Eit valg av TopLine sofa eller stol er eit trygt og godt valg.