Relax sofa

Relax sofa

Relax sofa er ein komfortabel "liggesofa" med djupe, mjuke puter. Velg mellom fleire flotte fargar, både i stoff og i hud.

 

Kjem med trekte indre sider, og skjulte samankoblingar. Slik kan modulane enkelt koblast til og frå, noko som gjev sofaen veldig fleksible møbleringsmoglegheiter.

 

Her avbilda som oppsett L-O-D3-F1 saman med Maake 140 sofabord, Maake liten skjenk og Dublin teppe.

Danske TopLine er vår hovudleverandør på sofa og kvilestolar. Dei har mange års erfaring med eigen produksjon, tidlegare i Danmark, no i Polen. Dei har høg eksepertise innan markedsorientering, og er sjeldan seint ute med nyvinningar og modellutvikling. Utvalget deira innan tekstiler og huder er eksepsjonelt bra, og modellparken deira inkluderar møblar for dei fleste typer folk. Moderne, klassiske, prisgunstige eller høgkvalitet. Dei har alle variantar - og dei er flinke å lage alle sammen.

Eit valg av TopLine sofa eller stol er eit trygt og godt valg.

Variantar