Zander hjørnesofa

Zander hjørnesofa

Zander er ein modulbasert sofa, noko som gjev deg gode muligheter for fleksibel møblering. Velg mellom fleire flotte fargar, og hundrevis av mulige oppsett!

 

Oppgitt pris er hjørnesofa 2,5-hjørne-2,5 i utvalgte stoff.

Mål: 269x269 cm

Danske TopLine er vår hovudleverandør på sofa og kvilestolar. Dei har mange års erfaring med eigen produksjon, tidlegare i Danmark, no i Polen. Dei har høg eksepertise innan markedsorientering, og er sjeldan seint ute med nyvinningar og modellutvikling. Utvalget deira innan tekstiler og huder er eksepsjonelt bra, og modellparken deira inkluderar møblar for dei fleste typer folk. Moderne, klassiske, prisgunstige eller høgkvalitet. Dei har alle variantar - og dei er flinke å lage alle sammen.

Eit valg av TopLine sofa eller stol er eit trygt og godt valg.